top of page

 

TRIỂN KHAI OKR THÀNH CÔNG

VỚI

WEATWORK.CO & BASE.VN

we_edited.png

Chuyên gia xây dựng và triển khai OKR

base logo.png

Nền tảng công nghệ quản trị tổ chức

Ý KIẾN CHUYÊN GIA

“Thách thức lớn nhất về nhân sự và năng suất ở Việt Nam là quản lý cảm tính & văn hoá tổ chức thiếu nhất quán - văn hoá nước.” 

—  Đặng Hà, Sáng lập WEATWORK.CO

03 THÁCH THỨC LỚN NHẤT KHI DOANH NGHIỆP TÁI CƠ CẤU

  1. Tổ chức chưa có kinh nghiệm xây dựng & áp dụng hệ thống OKR - KPI 

  2. ​Nội bộ thiếu thống nhất về nhận thức & đồng bộ về tiêu chuẩn áp dụng

  3. ​OKR-KPI của cá nhân & đơn vị thiếu gắn kết với OKR-KPI tổ chức

03 THÁCH THỨC LỚN NHẤT KHI DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

  1. Nội bộ thiếu nhất quán về quyết tâm quản trị tổ chức bằng công nghệ

  2. ​Năng lực công nghệ không đồng đều & không được đầu tư vào đào tạo

  3. ​Văn hóa doanh nghiệp có thể là con dao hai lưỡi khi chuyển đổi

GIẢI PHÁP TÍCH HỢP

we_edited.png
base logo.png
  • Gói giải pháp xây dựng & thí điểm OKR trên toàn tổ chức

  • ​Chi phí rủi ro tổ chức giảm một nửa nhờ mọi cá nhân cùng hướng về 01 mục tiêu chung

  • Nền tảng công nghệ quản lý công việc & dự án toàn diện

  • ​Năng suất tăng gấp đôi nhờ nền tảng công nghệ

LỢI ÍCH NHÂN ĐÔI CHO DOANH NGHIỆP

01
02
03

Xây dựng OKR - KPI tổ chức nhanh hơn & thực tế hơn

Lồng ghép và gắn kết OKR phòng ban hiệu quả hơn

Đạt được OKR - KPI tổ chức nhanh hơn

LỢI ÍCH NHÂN ĐÔI CHO DOANH NGHIỆP

04
05
06

Quản trị tổ chức hợp nhất & đồng bộ hơn

Quản lý nhân sự minh bạch & công bằng hơn

Năng suất làm việc cải thiện nhanh hơn & ít rủi ro hơn  

TÍCH HỢP NHƯ THẾ NÀO?

01

02

03

93a_Objectives & Key results.png

WEATWORK huấn luyện đội nhóm & cá nhân xây dựng OKR trên nền tảng BASE.VN

81_PuzzleDone.png

WEATWORK giúp lãnh đạo phê duyệt & đánh giá OKR của đội nhóm/cá nhân trên nền tảng BASE

76_GenToChuc.png

WEATWORK & BASE.VN giúp doanh nghiệp tăng trưởng vượt bậc với ROI đo lường được

Ý KIẾN KHÁCH HÀNG 

"Tôi đã set up rất nhiều doanh nghiệp và nhận ra rằng đa phần họ luôn đi sau kế hoạch đề ra. Base.vn giúp họ xác định ngay thời gian trễ kế hoạch, ai chịu trách nhiệm & ai cần được khen. Còn Weatwork.co giúp họ điều chỉnh ưu tiên & nguồn lực để đảm bảo kế hoạch."

—  Vũ My Lan - CEO EGroup, Nguyên CEO Aon Vietnam và VinAcademy

Tham gia chương trình WE@WORK

WE@WORK đảm bảo ADN tổ chức được cải thiện bởi đội nhóm/cá nhân trong tổ chức tham gia chương trình trong vòng 03 tháng

Screen Shot 2019-10-19 at 11.39.26 AM.pn

Liên hệ với chúng tôi

Weatwork

HOẶC

Contact us 

Thanks for submitting!

THAM GIA 04 GIỜ HỘI THẢO NỘI BỘ MIỄN PHÍ

Đặt lịch cho 04 giờ hội thảo nội bộ miễn phí về Hiệu quả làm việc tổ chức để bắt đầu phát triển đội nhóm của bạn ngay hôm nay. Hội thảo được thiết kế dành riêng cho tổ chức của bạn - không chi phí không và không cam kết. Tất cả những gì đội nhóm của bạn phải làm là tham gia Chương trình Tổ chức toàn diện, điều sẽ mang lại ROI cao nhất từ trước tới nay cho tổ chức của bạn.

 

Let's see how your Balanced Scorecard looks like

High-performing Organisation

Less Cost

More Revenues

More Customers

Bigger Contracts

Customers Satisfaction

Employee Engagement

Puzzles.png

Internal Processes

Customer Development

Financial Management

BSC

GROWTH

bottom of page