07 mô hình tổ chức phổ biến - PWC

Updated: Nov 17, 2020

Nguyễn Hương Lan - Weatwork.co

12/12/2018


Là một quản lý, bạn có bao giờ tự hỏi trên thực tế có bao nhiêu mô hình quản lý tổ chức phổ biến?


Price Waterhouse Coopers (PWC) - Tập đoàn tư vấn kiểm toán nổi tiếng nhất thế giới đã nghiên cứu trên hàng trăm nghìn ý kiến & hàng trăm doanh nghiệp trên toàn cầu và kết luận: Có ít nhất 07 mô hình tổ chức phổ biến - hay còn gọi là gien tổ chức (ADN tổ chức)


#mô_hình_tổ_chức #organisational_dna


Mời bạn nhấp chuột vào đây để đọc về 07 mô hình này. Chúng bao gồm:


(1) Tổ chức có sức bật tốt ở mọi hoàn cảnh;

(2) Tổ chức phát triển theo phong cách quân đội

(3) Tổ chức tăng trưởng đúng thời điểm;

(4) Khởi nghiệp linh hoạt (trăm hoa đua nở);

(5) Năng lực không theo kịp tăng trưởng nóng (Thánh gióng - khoác chiếc áo quá rộng)

(6) Can thiệp vi mô (chúng tôi đến từ Tập đoàn, chúng tôi đến để giúp)

(7) Tất cả đều đồng ý, nhưng không có gì thay đổiMô hình cuối cùng - "Tất cả đều đồng ý, nhưng không có gì thay đổi" - là mô hình đáng lo ngại nhất. Tất cả chỉ giỏi hô hào bề nổi nhưng bên trong trì trệ không thể phát triển, tăng trưởng & bật lên trong từng hoàn cảnh!

Đọc thêm

: 07 Mô hình tổ chức phổ biến theo nghiên cứu của PWC


https://create.piktochart.com/output/41683214-untitled-infographic

9 views0 comments

© 2020 by WEATWORK.CO

​All rights reserved