top of page

07 mô hình tổ chức phổ biến - PWC

Updated: Apr 3, 2021

Nguyễn Hương Lan - Weatwork.co

12/12/2018


Là một quản lý, bạn có bao giờ tự hỏi trên thực tế có bao nhiêu mô hình quản lý tổ chức phổ biến?


Price Waterhouse Coopers (PWC) - Tập đoàn tư vấn kiểm toán nổi tiếng nhất thế giới đã nghiên cứu trên hàng trăm nghìn ý kiến & hàng trăm doanh nghiệp trên toàn cầu và kết luận: Có ít nhất 07 mô hình tổ chức phổ biến - hay còn gọi là gien tổ chức (ADN tổ chức)Mời bạn nhấp chuột vào đây để đọc về 07 mô hình này. Chúng bao gồm:


(1) Tổ chức có sức bật tốt ở mọi hoàn cảnh;

(2) Tổ chức phát triển theo phong cách quân đội

(3) Tổ chức tăng trưởng đúng thời điểm;

(4) Khởi nghiệp linh hoạt (trăm hoa đua nở);

(5) Năng lực không theo kịp tăng trưởng nóng (Thánh gióng - khoác chiếc áo quá rộng)

(6) Can thiệp vi mô (chúng tôi đến từ Tập đoàn, chúng tôi đến để giúp)

(7) Tất cả đều đồng ý, nhưng không có gì thay đổiMô hình cuối cùng - "Tất cả đều đồng ý, nhưng không có gì thay đổi" - là mô hình đáng lo ngại nhất. Tất cả chỉ giỏi hô hào bề nổi nhưng bên trong trì trệ không thể phát triển, tăng trưởng & bật lên trong từng hoàn cảnh!Đọc thêm


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Weatwork.co là Nền tảng Gắn kết Đội ngũ & Phát triển tổ chức đầu tiên & duy nhất cho đến thời điểm này tại Việt Nam.

Các sản phẩm của Weatwork.co mang đặc trưng mô hình hóa, hình ảnh hóa & truyền cảm hứng cho các tổ chức và cá nhân thông qua các thiết kế logics, các hình ảnh infographics, các video clips & tranh biếm họa.

Sứ mệnh của Weatwork.co còn là đánh giá lại các mô hình phát triển tổ chức tại Việt Nam & trên thế giới, với mục tiêu quan trọng nhất là chuẩn bị cho các cá nhân làm việc vì mục tiêu, các tổ chức đặt con người vào vị trí trung tâm, trước những biến động không ngừng đang diễn ra trên thế giới.

Đọc thêm về Nền tảng WEATWORK tại đây

Đọc thêm về Mô hình Đồng thuận OKR trên Business Model Canvas tại đây

21 views0 comments

Comments


bottom of page