top of page

TỔ CHỨC LẤY CON NGƯỜI LÀ TRUNG TÂM LÀ GÌ?

Tổ chức lấy con người làm trung tâm là tổ chức mà đặt con người, cụ thể là nhân viên, khách hàng, thành viên cộng đồng, v.v. ở trung tâm chương trình phát triển của họ, sẽ giúp the doanh nghiệp tồn tại & phát triển khi đối mặt với rủi ro, xung đột, thay đổi và khủng hoảng ( RCCC). 

Một tổ chức thực sự lấy con người làm trung tâm có hai khả năng quan trọng khác - sự liên kết giữa mục tiêu của mọi người và mục tiêu của tổ chức, và khả năng tập trung vào việc để con nguời làm trung tâm để biến RCCC thành một nguồn cơ hội chiến lược.

Các tổ chức lấy con người làm trung tâm dùng sự lớn mạnh nhất trong số 04 gen của tổ chức là Chịu trách nhiệm, Chủ động, Hiệu quả & Lấy con người làm trung tâm. Sự trưởng thành là kết quả từ hôn nhân & tương tác giữa  Quy tắc, Đặc quyền, Cấu trúc & Thông tin là 04 thuộc tính quan trọng nhất đối với bất kỳ gen tổ chức nào.

Thông qua các nghiên cứu điển hình chuyên sâu về các tổ chức có quy mô, lĩnh vực và cơ cấu sở hữu khác nhau, chúng tôi cũng đã phát hiện ra 04 đối lập khác các kiểu tổ chức cụ thể là (Không)chịu trách nhiệm, (Không)chủ động, (Đang)hiệu quả, & (Không) lấy con người làm trung tâm.

 

08 kiểu gen này tạo hiệu quả kinh doanh như bình thường (BAU) cũng như phản hồi và phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ từ RCCC - rủi ro, xung đột, thay đổi & crises.

LEARN MORE
PEOPLE-CENTRIC ORGANISATIONAL GENES

See more >

76_GenToChuc_TA.png

People-centric organisations take the highest form of maturity among 04 organisational genes, namely Accountable, Proactive, Effective & People-centric.

People-centric organisational genes ensures the highest development of people for the growth & development of the organisation in long term. 

76_GenToChuc_TA.png
Anchor 1

08 GEN TỔ CHỨC ĐIỂN HÌNH PHÁT TRIỂN THEO SỰ TÔN TRỌNG

001.png

VẤN ĐỀ CHÍNH

WE@WORK 4.0 - GIẢI MÃ GEN FRAMEWORK

RCC | RỦI RO - XUNG ĐỘT - THAY ĐỔI - KHỦNG HOẢNG


WE@WORK 4.0 giới thiệu một khung duy nhất để giải mã và cải thiện các gen tổ chức, xác định RỦI RO thời gian thực - XUNG ĐỘT - THAY ĐỔI - KHỦNG HOẢNG (RCCC) & khả năng quản lý RCCC trong thời hạn ngắn & thời hạn dài. 

logo-5c-20copy_39486224.png
logo-5c-20copy_39486224.png

MỌI NGƯỜI NÓI GÌ 

"WE@WORK 4.0 giúp chúng tôi xác định DNA tổ chức của mình theo cách rất đơn giản.

Điều này không chỉ giúp chúng tôi đo lường chính xác cách thức hoạt động của tổ chức mà còn zoom in under-water problems và giải quyết chúng trước khi chúng trở nên phức tạp hơn".

—  Kevin M. CEO T&T —

Khảo sát nhanh
1. How do you score your organisation performance?
2. How do you score your organisation in Risk - Change - Conflict - Crisis Management?
3. In your opinion, an organisation performance depends on which relation?
4. If you're a leader, when is the most important time to identify & improve your organisation's gene?
Bạn muốn khám phá WE@WORK 4.0 như thế nào?
kiem tra nhanh

KIỂM TRA NHANH DNA TỔ CHỨC CỦA BẠN

Black and White
QUY TẮC

Họ có làm việc không?

Yêu nó? Đánh giá nóĐừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nóYêu nó? Đánh giá nó
thêm quy tắc của bạn
Black and White
ĐẶC QUYỀN

Họ có làm việc không?

Yêu nó? Đánh giá nóĐừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nóYêu nó? Đánh giá nó
thêm đặc quyền của bạn
Black and White
KẾT CẤU

Họ có làm việc không?

Yêu nó? Đánh giá nóĐừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nóYêu nó? Đánh giá nó
thêm ma trận của bạn
Black and White
THÔNG TIN

Họ có làm việc không?

Yêu nó? Đánh giá nóĐừng yêu nóKhông tốtThỏa mãnThật sự tốtYêu nóYêu nó? Đánh giá nó
thêm quy trình làm việc của bạn

BẮT ĐẦU 04 GIỜ HỘI THẢO MIỄN PHÍ

Lên lịch cho Nhóm/Organisational Excellence Workshop của bạn để bắt đầu phát triển nhóm của bạn ngay hôm nay. Hội thảo được thiết kế dành riêng cho bạn - không mất phí & zero commitment. Tất cả những gì nhóm của bạn phải làm là bắt đầu Tổ chức xuất sắc của riêng bạn Chương trình mang lại ROI cao nhất trong lịch sử của bạn. 

Liên hệ chúng tôi

Cảm ơn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn ngay.

000.png

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

RCCC (Rủi ro - Thay đổi - Xung đột - Khủng hoảng) Quản lý để thành công

Tại sao các tổ chức cần R-CCC Quản lý để cải thiện gen tổ chức và phát triển bền vững trước những thay đổi và thách thức mạnh mẽ?

60_TienThoaiLuongNan_Eng.png

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

Khía cạnh kinh tế của quan hệ lao động

Luật lao động cần cải cách như thế nào để hỗ trợ tốt hơn cho quá trình phát triển kinh tế?

Pro Boxing Gloves

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

06 lý do đáng sợ khiến nhân viên bỏ chạy

Một nhà lãnh đạo nên biết điều gì để bảo vệ thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn, giữ chân những người có hiệu suất cao và tuyển dụng nhân tài? 

man woman gap the Atlantic.jpg

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

Điều gì tạo nên bất bình đẳng giới tại nơi làm việc?

Thay vì tri thức và địa vị sự tự tin là điều phụ nữ thiếu và nó khiến họ cảm thấy thua kém đàn ông.

Light Bulbs

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

06 tuyệt chiêu “quản lý” nhà lãnh đạo để hiệu quả công việc tốt hơn

Những điều nhân viên nên biết để "quản" 06 lãnh đạo "đáng sợ"? 

11_NgVatTayRobot.TA.resized.png

THỰC PHẨM CHO

SUY NGHĨ

Trận chiến Gig vs Job

Việc làm và Hợp đồng chịu tác động của cuộc cách mạng 4.0.

bottom of page