top of page

LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH WEATWORK

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRONG BIẾN ĐỘNG

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

Nội dung 

Chương trình 03 ngày liên tục (02 ngày tại lớp + 01 ngày thực hành ngoài lớp học)
Tài liệu 

01 cuốn hướng dẫn
thực hành sau khóa học 

(In màu + hình ảnh + ví dụ thực tế + bài tập tương tác + bài tập tự đánh giá)
 
Học viên

20-25
Quản lý chuyên nghiệp các cấp (cùng doanh nghiệp, cùng/khác đơn vị)
 
Địa điểm

1. Cơ sở đào tạo
2. Địa điểm thực hành
​(do DN lựa chọn)

 

Bối cảnh

Trước những biến động toàn cầu như Covid19, khủng hoảng kinh tế, thảm họa khí hậu, v,v., nhiều tập đoàn doanh nghiệp, bao gồm cả quốc tế & trong nước, phải tìm cách định vị lại thị trường, sản phẩm, đồng thời nỗ lực tái cơ cấu tổ chức, tinh giản nguồn lực & đặc biệt là chuyển đổi tư duy làm việc của nhân sự, quản lý.

  • Covid19 thổi bùng mọi rủi ro thách thức dưới đáy tảng băng trôi mà thường Doanh nghiệp không nhìn thấy hoặc không ưu tiên để nhận diện; Giai đoạn này là cơ hội để các Doanh nghiệp & Lãnh đạo có tầm nhìn tập trung vào phần chìm của tảng băng trôi;

  • Dù lãnh đạo luôn kiến tạo & định hướng chiến lược, trong giai đoạn này vai trò của quản lý ở mọi cấp lại giúp lãnh đạo nhận diện sâu sát những thách thức "chìm" trong nội bộ để thích ứng với bên ngoài;

  • Nhiều lãnh đạo có tầm nhìn lúc này muốn đặt chữ "chiến lược" vào mọi suy nghĩ, quyết định, & hành động của mọi quản lý & mọi nhân sự, mong muốn tất cả không chỉ có tầm nhìn "dưới mặt đất" mà còn "từ trên trực thăng", từ đó hợp tác để trên dưới đồng thuận, kiến tạo sức bật cho đội ngũ & tổ chức trong giai đoạn thách thức này; 

Trước bối cảnh này, ​Chuyên gia Weatwork.co đã thiết kế Khóa học đặc biệt "Lãnh đạo & Quản lý Chiến lược trong Biến động" để hỗ trợ các công ty doanh nghiệp chuyển đổi thành công tư duy quản lý chiến lược & đưng vững trước những biến động khó tiên liệu hiện nay & trong tương lai.

Kayaking
WHY

LEADERSHIP

CHƯƠNG TRÌNH WEATWORK

LÃNH ĐẠO & QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRONG BIẾN ĐỘNG

​Kiến tạo sức bật của đội ngũ & tổ chức 

03
Mục tiêu
 
03 Mục tiêu cụ thể mà các nhà quản lý chuyên nghiệp sẽ đạt được & áp dụng ngay sau 03 ngày tham gia khóa học
02
​ngày tại lớp
 
02 ngày học kiến thực tế & thực hành mô hình, công cụ tương tác đặc biệt bằng hình ảnh, video clips, giản đồ & tranh biếm họa comics - đặc trưng của Weatwork.co
01
​ngày thực địa
 
01 ngày đi thực địa tại địa điểm phù hợp do Khách hàng lựa chọn nhưng đảm bảo sự thống nhất với các nội dung đã học - Kèm toolkit áp dụng ngay trong ngày thực địa
02
Giảngviên
Thông tin cơ bản về 02 giảng viên & cố vấn của Weatwork.co kèm hồ sơ chuyên môn
WHERE
WHAT
Kayaking

Mục tiêu Chương trình | 02 ngày tại lớp + 01 ngày thực hành

76_GenToChuc_motto_TA.png

THINK THE BOX - TƯ DUY quản lý chiến lược  | 02 tiếng

93a_Objectives & Key results.png

KNOW THE BOX - MỤC TIÊU quản lý chiến lược  | 03 tiếng

81_PuzzleDone.png

DESIGN THE BOX - Kế hoạch quản lý chiến lược  | 03 tiếng

12_BusinessCanvas_Vi.png

ALIGN THE BOX - Xây dựng đồng thuận chiến lược | 08 tiếng

Kayaking

CARRY THE BOX - Thực hành tư duy chiến lược | 01 ngày thực địa

WHO
Male Teacher

JOSH NGUYEN

WEATWORK Coach/Consultant

WEATWORK Advisor & Coach

15 năm tư vấn đào tạo quản trị nhân lực

10 năm tư vấn chiến lược dịch vụ 

​Khách hàng: OECD, NIKE, PUMA, Pantagonia, H&M, Burberry, Adidas

Screen Shot 2019-04-10 at 21.57.47_edite

HA DANG

WEATWORK Developer

HR/OD & Sustainability Advisor

15 năm tư vấn, huấn luyện & đào tạo về Phát triển Tổ chức Nhân sự

10 năm tư vấn về Tiêu chuẩn Chất lượng Dịch vụ & Chiến lược kinh doanh

5 năm tư vấn phát triển giải pháp công nghệ & bán công nghệ về Hiệu suất làm việc & Năng suất lao động

​Khách hàng: IKEA, Ichibo, NIKE, Tchibo, Adidas, Best Western, Honda 

Trực tiếp tư vấn đào tạo 150 tập đoàn, công ty, tổ chức tại Việt Nam, Trung Quốc & một số quốc gia Châu Á

Tốt nghiệp Đại học Cornell Hoa Kỳ

​Diễn giả thường xuyên của các Tập đoàn, Hiệp hội, Tổ chức xuyên quốc gia & khu vực về Tăng trưởng chiến lược & bền vững trong Thương mại & Kinh doanh toàn cầu

Tác giả các mô hình the Puzzle, OKR Consensus on Business Model Canvas, RCCC Management, DNA Blue-print

Anchor 1
BWP Sonasea logo.png

Johan Lindholm, Hospitality Expert

Mỗi khóa học của Weatwork.co không chỉ mang đến cho lãnh đạo quản lý của chúng tôi công cụ thực hành quản lý kiểu mới mà còn cho họ cơ hội tư duy chiến lược, đứng từ tầm nhìn "trực thăng" chứ không chỉ vận hành kiểu "chữa cháy" như trước.

​Kết hợp với khóa tư vấn song hành với đào tạo trong 06 tháng liên tục, các quản lý của chúng tôi giờ đây đã có thể tự xác định mục tiêu bộ phận gắn kết như thế nào với mục tiêu doanh nghiệp, với bộ phận khác và từ đó cải thiện rất chiến lược nội bộ đơn vị mình quản lý. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn khủng hoảng như Covid19.

1200px-Honda_Logo.svg.png

Hà Nguyen, HR/OD Director

Điều đặc biệt nhất trong 02 ngày đào tạo với Giảng viên Weatwork.co chính là lần đầu tiên các phòng ban đơn vị khác nhau trong cùng một công ty có cơ hội được nói về Mô hình kinh doanh, Khách hàng, Giá trị doanh nghiệp - điều mà nhiều đơn vị Back-office ít khi được làm.

 

Ngoài ra mỗi lần thực hành và được giảng viên gợi mở bằng những câu hỏi chiến lược chính là lúc mỗi quản lý nhận ra khoảng cách về tư duy giữa bản thân và đội ngũ, giữa team này với team khác. Đây là điều chưa chương trình đào tạo nào làm được.

ENROLL
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
Smiling Young Woman
Samantha
May
  • Facebook
  • Twitter

Marketing Executive

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me.

bottom of page